Úkoly na 6. dubna až 13. dubna

Úkoly na 6. dubna až 13. dubna

Vážení rodiče a milí žáci,

přinášíme další úkoly. Jsou především určena pro žáky, kteří nemohou z nějakých důvodů pracovat v Google Classroom – “učebně”. Žáci pracující online dostávají úkoly průběžně. Neuvedené ročníky a předměty buď nyní úkoly nedostali nebo pracují online.

1. třída

Písanka č. 3   str. 7 – 10
Prvouka  str. 56, 57,
Matematika  str. 31 – 33
Slabikář   str. 68 – 71
Doplňková četba    str. 30 – 32
3. třída
Další předměty
Anglický jazyk
Přírodopis
Chemie
Fyzika
Německý jazyk
Český jazyk
Zeměpis
Občanská výchova
Dějepis 6
Matematika
6. třída
7. třída
8. třída