Stavební úpravy a přístavba školky

Stavební úpravy a přístavba školky

Stavební úpravy a přístavba školky, Obec Lubná
reg. číslo: CZ.06.05.01/00/22_048/0003253
V rámci projektu dojde výstavbě nového dvoupodlažního pavilonu školky, který bude se
stávající budovou školky provozně propojen. V pavilonu vznikne kuchyně se zázemím a
jídelna pro děti v 1. patře a herna s hygienickým zařízením, sklad, kancelář a technická
místnost ve 2. patře.
Dotace: 11 446 699,80,- Kč
Vlastní zdroje: 602 457,88,- Kč
Celkem: 12 049 157,68,-Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

EU-MMR-Barevne-RGB