Domů » Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy ZŠ Lubná pro školní rok 2020/2021 se bude konat v pátek 3. dubna 2020 od 10:00 do 16:00 hodin.

Zápis se týká dětí, které do 31. 8. 2020 (narození od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014) dovrší věk 6 let. Naše škola přijímá děti z Lubné a z obcí, jež si sjednaly s obcí Lubná společný školní obvod: Senec, Hvozd, Malinová, Krakov, Krakovec, Hostokryje, Příčina, Všesulov. Také k nám často dochází děti i Petrovic a Zavidova. pokud není naplněna kapacita, přijímáme i děti z jiných míst…

Podle § 36 školského zákona č. 561/2004 Sb. může být též přijato (předčasný nástup) k plnění povinné školní docházky dítě narozené od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 (k žádosti je třeba dodat vyjádření školského poradenského zařízení) a dítě narozené od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 (kde je třeba doložit i vyjádření odborného lékaře).

Pořadí, v kterém děti přijdou k zápisu, nemá vliv na jeho výsledek. Rodiče dětí s loňským odkladem budou v době zápisu znovu podávat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.

Při zápisu budou rodiče vyplňovat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Formulář žádosti najdete na webových stránkách školy (můžete si vytisknout a přinést vyplněné k zápisu). Budou zjišťovány údaje o dítěti, rodné číslo, trvalé bydliště a dále zájem o školní družinu a školní jídelnu, případně kroužky. Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) bude následně informován o registračním čísle přiděleném uchazeči a budou mu předány další důležité informace.

Žádáme rodiče, aby si přinesli občanský průkaz a rodný list dítěte.

Při zápisu bude zjišťována školní zralost dítěte. Hravou formou se zaměříme na orientační posouzení školní připravenosti.