Domů » Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

ZÁPIS dětí do 1. třídy základní školy

v termínu od 1. dubna do 24. dubna 2020

v souladu s OPATŘENÍM K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 tak, jak stanovilo MŠMT ČR.

Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí. Rodiče si mohou vybrat ze tří způsobů:

  1. Elektronická přihláška – bez nutnosti navštívit osobně školu – zde
  2. Osobní návštěva školy (pouze zákonný zástupce) a v termínech – pátek 3. 4. 2020 od 9.00 do 11.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod., v pondělí 6.4. od 8.30 do 11.00 hod. a ve středu 8.4. od 13.00 do 17.00 hod.
  3. Osobní návštěva školy (pouze zákonný zástupce) v jiném termínu předem domluveném telefonicky, a to na číslech 773 830 690 ředitel (Vyskočil) nebo 773 830718 zástupkyně ředitele (Hvězdová).

Pokud dojde k osobní návštěvě, bude zápis prováděn individuálně v ředitelně budovy školy (Lubná 228). Původní vchod (od parkoviště).

Pokud zvolíte elektronickou přihlášku a budete mít problém se samotným zpracováním vygenerované přihlášky – viz. mail, který odesílá školní systém po zaregistrování – zde je také odkaz na online dotazník: https://forms.gle/TjnBRGSFeHKYMm918

Zápis se týká dětí, které do 31. 8. 2020 dovrší věk šesti let a dětí, kterým byla v loňském roce odložena povinná školní docházka.

Zákonný zástupce při zápisu předloží (to neplatí v případě elektronické přihlášky):

  1. rodný list dítěte
  2. občanský průkaz
  3. podklady pro odklad školní docházky  (pokud o něj bude pro dítě žádat)

Po skončení karanténních opatření připravíme pro budoucí prvňáčky “zápis” ve škole.

Děkujeme za pochopení.

V případě nejasností či problémů se obracejte přímo na ředitele školy (773 830 690, radek.vyskocil@zslubna.eu).