Domů » Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

ZÁPIS dětí do 1. třídy základní školy – zápis 2022 (zde – jiná stránka)

probíhá v období od 1. dubna do 15. dubna 2022

Zápis se týká dětí, které do 31. 8. 2022 dovrší věk šesti let a dětí, kterým byla v loňském roce odložena povinná školní docházka.

Vaše dítě můžete do naší školy zapsat několika způsoby. Jistě budeme všichni upřednostňovat OSOBNÍ návštěvu školy, ale ponechali jsme možnost použít i ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU. Oproti původním předpokladům se zdá, že návštěva školy již nebude přinášet epidemiologická rizika v souvislosti s onemocněním COVID-19. Nebudeme se tedy pouštět do dalších variant – rezervační systém, korespondence apod. Pokud vám nevyhovují zadané termíny, kontaktujte nás a domluvte si jiný termín.

Termíny pro OSOBNÍ NÁVŠTĚVU ŠKOLY:

pátek 8. dubna 2022 od 10.00 hod. do 16.00 hod. nebo pondělí 11. dubna 2022 od 12.00 hod. do 16.00 hod.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

 1. žádost o přijetí k základnímu vzdělání (dostanete a vyplníme ve škole),
 2. rodný list dítěte,
 3. občanský průkaz.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

 1. žádost o odklad povinné školní docházky (dostanete a vyplníme ve škole),
 2. občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte,
 3. doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky,
 4. doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.

Zápis se uskuteční v místnosti č. 28, I. podlaží (budova ZŠ, Lubná 228)

Elektronická přihláška – bez nutnosti navštívit osobně školu – zde – funkční od 1. 4. 2022

Je možné použít i ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU. Jedná se o možnost, jak provést zápis ONLINE. Tlačítko vás přesměruje na náš školní systém ŠKOLAONLINE, kde proces probíhá.

Osobní návštěva školy v jiném termínu:

Je možná domluvit telefonicky nebo e-mailem 773 830 690, radek.vyskocil@zslubna.eu (R. Vyskočil) ředitel nebo 773 830 718, hana.hvezdova@zslubna.eu (H. Hvězdová) zástupkyně ředitele. Nebojte se nás kontaktovat.

Průběh zápisu

 • V připravené třídě vyplní zákonný zástupce  žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a doloží všechny výše uvedené dokumenty.
 • Zároveň bude paní učitelka formou přátelského pohovoru nad hračkami a obrázky sledovat citovou a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku apod. (připravené aktivity zaberou přibližně 20 minut). Také bude možné pohovořit s pedagogem a poradit se např. o odkladu povinné školní docházky.
 • Po vyplnění přihlášky, doložení potřebných dokumentů a splnění hravých úkolů mohou rodiče s dětmi odcházet.
 • Zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla) o přijetí nebo o přijetí s odkladem povinné školní docházky do 30 dnů, tj. nejpozději dne 30. 4. 2022 na webových stránkách a vyvěšením na hlavním vchodu do budovy školy.

O přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy. Na základě zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 36 odst. 3 mají účastníci obecně právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí.

V případě nejasností či problémů se obracejte přímo na ředitele školy (773 830 690, radek.vyskocil@zslubna.eu).