Domů » Testování

Testování

Naše škola se pravidelně účastní testování. Je pro nás zpětnou vazbou a významným hodnocením naší práce. Ne vždy jsou výsledky dobré, ne vždy se dají jednoznačně vyhodnotit, ne vždy musí být přesným obrazem stavu. Přesto všechno je pro nás testování důležité.

Škola se dlouhodobě účastní projektu Kalibro. Toto testování je však značně specifické, a proto jsme přistoupili i na testování u společnosti Scio. Také se pochopitelně účastníme povinných testování ČŠI (zde ovšem chybí pro nás zatím zpětná vazba).

Pokud je to možné, žáci dostávají vlastní individuální zprávy, znají své výsledky v třídním kolektivu, avšak jejich výsledky nezveřejňujeme. Zveřejňujeme výsledky třídy nebo školy jako celku.