Domů » Jsme pyšní na …

Jsme pyšní na …

Sportovní úspěchy žáku naší ZŠ

Školní rok 2021/22 přinesl našim žákyním a žákům několik výrazných sportovních úspěchů. Po covidové pauze naši žáci předvedli, co v nich je a dokázali, že dokáží konkurovat i soupeřům z několinásobně větších škol.

okresní přebor ZŠ basketbalu chlapců (8. a 9. třída) – 3. místo

okresní přebor škol v minifotbalu chlapců (6. a 7. třída) – 1. místo (postup do krajského kola)

okresní přebor škol v minifotbalu chlapců (8. a 9. třída) – 2. místo (postup do krajského kola)

okresní kolo Štafetového poháru (atletika – 1. až 5. třída) – 3. místo

okresní přebor ZŠ ve vybíjené (chlapci 4. a 5. třída) – 3. místo

Olympiáda ZŠ v Rakovníku

basketbal chlapci (8. a 9. třída) – 3. místo

basketbal dívky (8. a 9. třída) – 3. místo

vybíjená chlapci (5. a 6. třída) – 1. místo

vybíjená dívky (5. a 6. třída) – 2. místo

Úspěchů dosáhli pod vedením pedagogů Denise Vopata a Lenky Jankové, kteří připravovali i naše vlastní školní soutěže, např. ve stolním tenise, basketbalu, streetballu apod.