Domů » Úřední deska

Úřední deska

ZÁPIS žáků do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy v Lubné, okres Rakovník

 ředitel školy oznamuje, že zápis žáků do 1. ročníku ZŠ bude vzhledem k současné situaci probíhat:

od 1. 4. do 30. 4. 2021

Rodiče si mohou vybrat ze způsobů:

 • Elektronická přihláška – bez nutnosti navštívit osobně školu – odkaz na ní bude zveřejněn 1. 4. 2021 na webových stránkách školy
 • Datovou schránkou (btr8b52)
 • Poštou s odesláním do konce měsíce dubna 2021
 • E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu radek.vyskocil@zslubna.eu
 • Osobní návštěva školy v předem určených termínech:
  • úterý 6. 4.  od 10 do 14 hod.,
  • čtvrtek 15. 4. od 11 do 15 hod.,
  • úterý 27. 4. od 10 do 14. hodin.
 • Osobní návštěva školy v jiném termínu domluveném předem telefonicky: 773 830 690 (R. Vyskočil) ředitel nebo 773 830 718 (H. Hvězdová) zástupkyně ředitele.

Při osobní návštěvě bude zápis probíhat v ředitelně budovy základní školy (Lubná 228).

Pokud máte zájem si školu prohlédnout, kontaktujte ředitele školy, zatím to není problém.

Zápis se týká dětí, které do 31. 8. 2021 dovrší věk 6 let a dětí, kterým byla v loňském roce odložena povinná školní docházka.

Zákonný zástupce při zápisu předloží (v případě el. přihlášky neplatí):

 1. rodný list dítěte
 2. občanský průkaz
 3. podklady pro odklad povinné školní docházky (pokud o něj bude zákonný zástupce žádat)

Pokud bude zákonný zástupce žádat e-mailemdatovou schránkou nebo poštou, musí dodat:

V případě nejasností či dotazů, kontaktujte ředitele školy: radek.vyskocil@zslubna.eu nebo telefonicky: 773 830 690. Děkujeme za pochopení.


ZÁPIS DĚTÍ  DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V LUBNÉ

pro školní rok 2021/2022

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), o přijetí žádají rodiče pro děti, kterým v průběhu školního roku 2021/2022 bude 3 – 6 let. Zápis bude probíhat podle pokynů MŠMT ČR pro současnou situaci. 

Zápis do naší MATEŘSKÉ ŠKOLY probíhá od 2. května do 16. května 2021. 

Dokumenty, které je potřeba doručit:

 1. Vyplněnou ,,Žádost  o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání”, také ji bude možné vyplnit online na webových stránkách www.zslubna.eu
 2. Vyplněný evidenční list, potvrzený lékařem.
 3. Kopii rodného listu dítěte. 

Možnosti doručení:

 1. Vhození do schránky školy na budově nebo zasláním poštou.
 2. Do datové schránky školy  (ID schránky: btr8b52) nebo e-mail: radek.vyskocil@zslubna.eu
 3. Osobní podání v termínech: ve čtvrtek 6. 5. 2021  od 8.00 do 11.00 hod., dále v pátek  14. 5. 2021  od 8.00 do 11.00 hod. 

Návštěva prosím s respirátorem a respektováním odstupu. Příslušné vyplněné dokumenty s sebou.

Pro věkem předškolní děti je docházka do MŠ ze zákona povinná.

Podrobné informace najdete na stránkách školy https://zslubna.eu/kriteria-pro-prijimani/

V Lubné 31. 3. 2021   

Mgr. Radek Vyskočil, ředitel ZŠ a MŠ Lubná, okres Rakovník