Domů » Úřední deska

Úřední deska

ZÁPIS žáků do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy v Lubné, okres Rakovník

Ředitel školy oznamuje, že zápis žáků do 1. ročníku ZŠ proběhl v měsíci dubnu roku 2021 s těmito výsledky – všem žádostem bylo vyhověno. Tedy všichni zájemci byli přijati a všem žádostem o odklad bylo vyhověno.

Anonymizované výsledky zápisu (ZŠ) (1)

V Lubné 1. 5. 2021.

 


ZÁPIS DĚTÍ  DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V LUBNÉ

Ředitel školy oznamuje, že zápis žáků MATEŘSKÉ ŠKOLY proběhl v měsíci květnu roku 2021 s těmito výsledky- viz. příloha.

Oznámení o rozhodnutí o přijetí_nepřijetí.docx

Další informace najdete na stránkách školy https://zslubna.eu/kriteria-pro-prijimani/

V Lubné 1. 6. 2021   

Mgr. Radek Vyskočil, ředitel ZŠ a MŠ Lubná, okres Rakovník