Domů » Úřední deska

Úřední deska

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ v Základní škole a Mateřské škola Lubná, okres Rakovník

Ředitel školy informuje podle ustanovení § 46, odst. 1 a § 183, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, o výsledcích správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021. 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání probíhal ve dnech 1. – 24. dubna 2020.

Seznam uchazečů se zveřejňuje pod přidělenými registračními čísly:

REGISTRAČNÍ ČÍSLO
VÝSLEDEK ZÁPISU
VRZSN
Zapsán do 1. ročníku
O6ET9
Zapsán do 1. ročníku
TRRY5
Zapsán do 1. ročníku
OC0BU
Zapsán do 1. ročníku
KMJOT
Zapsán do 1. ročníku
K8BCO
Zapsán do 1. ročníku
WT7ZP
Zapsán do 1. ročníku
7ZVB8
Zapsán do 1. ročníku
QL2HZ
Odklad nástupu do 1. ročníku
AZX7P
Zapsán do 1. ročníku
KLQ26
Odklad nástupu do 1. ročníku
B6NCQ
Zapsán do 1. ročníku
4A475
Zapsán do 1. ročníku
AXJ3J
Zapsán do 1. ročníku
OVSEA
Zapsán do 1. ročníku
5IBOY
Zapsán do 1. ročníku
WT5D3
Zapsán do 1. ročníku
QJR37
Zapsán do 1. ročníku
GUAVA
Zapsán do 1. ročníku
JFA1F
Zapsán do 1. ročníku

 

Informace pro rodiče, kteří požádali o odklad začátku povinné školní docházky a jejich žádost dosud nebyla vyřízena:

K žádosti o odklad, kterou jste podali, je nutné doložit dle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona), v platném znění:

  •  doporučující posouzení školského poradenského zařízení,
  •  doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 8. 5. 2020 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo zveřejněno dne 8. 5. 2020 na webových stránkách školy www.zslubna.eu Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to prostřednictvím ředitele školy. 

V Lubné dne 8. 5. 2020

Mgr. Radek Vyskočil, ředitel


Informace o přijetí do MATEŘSKÉ ŠKOLY

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Lubná.
Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Lubná, rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst. 2  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Lubná.

Uchazeči ev. číslo 001 až 021 jsou přijati.

Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Vážení rodiče,
vzhledem ke složité hygienické situaci v letošním roce (metodické pokyny pro provoz MŠ) vás nemůžeme jako každý rok pozvat do mateřské školy na úvodní schůzku. kde všechny seznamujeme s prostředím, fungováním apod. Veškeré informace a podklady k nástupu do mateřské školy, včetně rozhodnutí o přijetí si máte možnost vyzvednout v základní škole u paní Jelínkové. A to v úterý 9. 6. 2020 od 10,00 hod – 14,00 hod nebo ve čtvrtek 11.6. 2020 od 8,00 hod do 11,00 hod.

Děkujeme za pochopení.

Radek Vyskočil, ředitel