Domů » Úřední deska

Úřední deska

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ v Základní škole a Mateřské škola Lubná, okres Rakovník

Ředitel školy informuje podle ustanovení § 46, odst. 1 a § 183, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, o výsledcích správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021. 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání probíhal ve dnech 1. – 24. dubna 2020.

Seznam uchazečů se zveřejňuje pod přidělenými registračními čísly:

REGISTRAČNÍ ČÍSLO
VÝSLEDEK ZÁPISU
VRZSN
Zapsán do 1. ročníku
O6ET9
Zapsán do 1. ročníku
TRRY5
Zapsán do 1. ročníku
OC0BU
Zapsán do 1. ročníku
KMJOT
Zapsán do 1. ročníku
K8BCO
Zapsán do 1. ročníku
WT7ZP
Zapsán do 1. ročníku
7ZVB8
Zapsán do 1. ročníku
QL2HZ
Neuzavřený zápis
AZX7P
Zapsán do 1. ročníku
KLQ26
Neuzavřený zápis
B6NCQ
Zapsán do 1. ročníku
4A475
Zapsán do 1. ročníku
AXJ3J
Zapsán do 1. ročníku
OVSEA
Zapsán do 1. ročníku
5IBOY
Zapsán do 1. ročníku
WT5D3
Zapsán do 1. ročníku
QJR37
Zapsán do 1. ročníku
GUAVA
Zapsán do 1. ročníku
JFA1F
Zapsán do 1. ročníku

 

Informace pro rodiče, kteří požádali o odklad začátku povinné školní docházky a jejich žádost dosud nebyla vyřízena:

K žádosti o odklad, kterou jste podali, je nutné doložit dle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona), v platném znění:

  •  doporučující posouzení školského poradenského zařízení,
  •  doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 8. 5. 2020 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo zveřejněno dne 8. 5. 2020 na webových stránkách školy www.zslubna.eu Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to prostřednictvím ředitele školy. 

V Lubné dne 8. 5. 2020

Mgr. Radek Vyskočil, ředitel


Zápis do MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do naší mateřské školy probíhá od 2. května do 16. května 2020. Zápis bude probíhat podle pokynů MŠMT ČR pro současnou situaci. Máte na výběr z více možností:

  1. Můžete vyplnit přihlášku, prohlášení o očkování a evidenční list a podepsané dokumenty nám vrátit např. do schránky na budově (protože potřebujeme váš originální podpis) nebo poštou. Také nám prosím ofoťte a přiložte rodný list dítěte a očkovací průkaz. Žádost o přijetí, prohlášení o očkování a očkovací kalendář. Evidenční list MŠ, str.1Evidenční list MŠ, str. 2
  2. Můžete vyplnit přihlášku, prohlášení o očkování a evidenční list a pokud máte ověřený digitální podpis, podepsané dokumenty ve formátu PDF nám vraťte e-mailem nebo datovou schránkou (pokud máte). Také nám prosím ofoťte a přiložte rodný list dítěte a očkovací průkaz. Adresa: radek.vyskocil@zslubna.eu, datová schránka: btr8b52. Žádost o přijetí, prohlášení o očkování a očkovací kalendář. Evidenční list MŠ, str.1Evidenční list MŠ, str. 2
  3. Vyřešit zápis osobní návštěvou – budova ZŠ (ředitelna – vstup z čela budovy) – v termínech: ve středu 6. 5.  od 8.00 do 11.00 hod., dále ve čtvrtek  7. 5.  od 14.00 do 16.00 hod. a další týden v úterý 12. 5.  od 8.00 do  11.00 hod. Návštěva prosím s rouškou a respektováním odstupu. Rozhodně bez přítomnosti dětí. S sebou prosím OP a rodný list dítěte, očkovací průkaz.
  4. Pokud vám nevyhovuje žádná z předchozích možností, kontaktujte přímo ředitele školy na tel. čísle: 773 830 690 nebo mailem: radek.vyskocil@zslubna.eu.

Nyní není nutné chodit k dětskému lékaři, ale škola má povinnost ověřit očkování dle pokynů MŠMT ČR (porovnat očkovací průkaz dítěte s očkovacím kalendářem).

Pro přijetí není rozhodující datum podání (podepsání) žádosti, ale budeme postupovat podle kritérií pro přijetí.

Žádost o přijetí, prohlášení o očkování a očkovací kalendář. Evidenční list MŠ, str.1Evidenční list MŠ, str. 2

http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021