Domů » Družina a školní klub

Družina a školní klub

Školní družina a školní klub

Ve škole je pro žáky 1. – 5. ročníku k dispozici školní družina.  Slouží dětem k odpočinku, zájmové a sportovní činnosti. Využívá vlastní prostory v přízemí školy, počítačovou učebnu, tělocvičnu a hřiště u školy. Školní družina zajišťuje: zájmové vyžití, rozvíjení tvořivosti, posilování sebevědomí, regenerace sil po vyučování, prostor pro komunikaci, vytváření a prohlubování spolupráce s rodiči.

V rámci školní družiny a školního klubu nabízíme kroužky v odpoledních hodinách.

> Tel. spojení do školní družiny: 773 830 720

Ve školní družině pracují:  Bc. Jitka Jelínková (vedoucí), Veronika Šílová, Dagmar Brezinová, Romana Durlínová, Veronika Letová

Školní vzdělávací program školní družiny (ZŠ a MŠ Lubná)

Školní klub  pro žáky II. stupně  ve školním roce 2023/24 nebyl otevřen (nebylo dostatek zájemců).