Domů » Školné a stravné

Školné a stravné

Platby za stravné:

  • děti 3 – 6 let: přesnídávka 7,- Kč, oběd 19,- Kč, svačina 6,- Kč, celkem 32,-Kč
  • děti 6 – 7 let: přesnídávka 7,- Kč, oběd 20,- Kč svačina 6,- Kč, celkem 33,-Kč

Školné: 350 Kč.

Ceny platí do konce školního roku 2014/2015.

Platby za stravné a školné provádíte inkasně, paušálně podle počtu dnů, které mají děti přihlášené.

Odhlašování obědů vždy od 6.30 – 7.30 hod., jinak už není možné na toto odhlášení brát zřetel a oběd je nutné uhradit v plné ceně.

Vnitřní předpis vybírání úplaty za MŠ

Vnitřní předpis stravování v MŠ