Domů » Informace o mateřské škole

Informace o mateřské škole

MATEŘSKÁ ŠKOLA:

Mateřská škola sídlí ve vlastní budově – Lubná 204 – s rozlehlou školní zahradou. Je trojtřídní.  Se školním obvodem pro tyto obce: Krakovec, Krakov, Malinová, Hvozd, Senec, Hostokryje, Lubná – Krčel, Příčina, Všesulov. Mohou k nám dojíždět i děti směrem od Čisté.

Kapacita budovy MŠ je 59 dětí.

Fotografie:  MŠ Lubná Rakovník  – https://www.facebook.com/mslubnarako

 

Provoz mateřské školy: pondělí – pátek 6.30 hod. – 16.30 hod.

Prosíme rodiče, aby děti přiváděli nejpozději do 8.00 hodin. Při pozdějším nástupu je narušen chod MŠ.

DENNÍ REŽIM PRO DĚTI  MŠ (3 – 6 LETÉ)

06.30 – 07.30 scházení dětí, hry a činnosti dle volby dětí

07.30 – 08.45 pohybové a relaxační aktivity, didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové, individuální
08.45 – 09.15  hygiena, přesnídávka

09.15 – 09.45 didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové, individuální
09.45 – 11.45 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.45 – 12.30 hygiena, oběd
12.30 – 14.20 hygiena, odpočinek, klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku
14.20 – 14.45 hygiena, odpolední svačina
14.45 – 16.30 odpolední zájmové činnosti

 

DOKUMENTY:

Školní vzdělávací program MŠ

Denní režim MŠ 2024

Vnitřní řád školní jídelny MŠ