Domů » Informace o mateřské škole

Informace o mateřské škole

Aktuálně z MŠ:

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA:

Mateřská škola sídlí ve vlastní budově – Lubná 204 – s rozlehlou školní zahradou. Je trojtřídní.  Se školním obvodem pro tyto obce: Krakovec, Krakov, Malinová, Hvozd, Senec, Hostokryje, Lubná-Krčel, Příčina, Všesulov. Mohou k nám dojíždět i děti směrem od Čisté.

Kapacita budovy MŠ je 59 dětí. Kapacita celé školky je 69 dětí (10 míst v budově ZŠ pro dopolední činnosti).

Provoz mateřské školy: pondělí – pátek 6.30 hod. – 16.30 hod.

Prosíme rodiče, aby děti přiváděli nejpozději do 8.00 hodin. Při pozdějším nástupu je narušen chod MŠ.

DENNÍ REŽIM PRO DĚTI  MŠ (3 – 6 LETÉ)

06.30 – 8.00 scházení dětí, hry a činnosti dle volby dětí
08.00 – 10.00 činnosti individuální a skupinové, hygiena, přesnídávka
10.00 – 11.45 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.45 – 12.40 převlékání, hygiena, stolování, ukládání k odpočinku
12.40 – 14.20 odpočinek, poslech literárních textů,spánek (dle potřeby dětí)
14.20 – 15.00 oblékání, hygiena, odpolední svačina
15.00 – 16.30 hry a zájmové činnosti

Činnosti v režimu dne se mohou podle přání dětí a rodičů pozměňovat. V režimu je neměnná tříhodinová přestávka mezi podáváním jídla.

Školní řád MŠ Lubná

zsms_ms_sj_vnitrni_rad_skolni_stravovaci_zarizeni

Vnitřní předpis stravování v MŠ

Denní režim MŠ Lubná

Vnitřní předpis vybírání úplaty za MŠ