Domů » Informace o mateřské škole

Informace o mateřské škole

Aktuálně z MŠ:

Nyní fungujeme v mimořádném režimu, který odráží metodické pokyny  a opatření v souvislosti s nemocí COVID-19.

Informace o přijetí do MŠ pro školní rok 2020/2021.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Lubná.
Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Lubná, rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst. 2  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Lubná.

Uchazeči ev. číslo 001 až 021 jsou přijati.

Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Vážení rodiče,
vzhledem ke složité hygienické situaci v letošním roce (metodické pokyny pro provoz MŠ) vás nemůžeme jako každý rok pozvat do mateřské školy na úvodní schůzku. kde všechny seznamujeme s prostředím, fungováním apod. Veškeré informace a podklady k nástupu do mateřské školy, včetně rozhodnutí o přijetí si máte možnost vyzvednout v základní škole u paní Jelínkové. A to v úterý 9. 6. 2020 od 10,00 hod – 14,00 hod nebo ve čtvrtek 11.6. 2020 od 8,00 hod do 11,00 hod.

Děkujeme za pochopení.

Radek Vyskočil, ředitel

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA:

Mateřská škola sídlí ve vlastní budově – Lubná 204 – s rozlehlou školní zahradou. Je trojtřídní.  Se školním obvodem pro tyto obce: Krakovec, Krakov, Malinová, Hvozd, Senec, Hostokryje, Lubná-Krčel, Příčina, Všesulov. Mohou k nám dojíždět i děti směrem od Čisté.

Kapacita budovy MŠ je 59 dětí. Kapacita celé školky je 69 dětí (10 míst v budově ZŠ pro dopolední činnosti).

Provoz mateřské školy: pondělí – pátek 6.30 hod. – 16.30 hod.

Prosíme rodiče, aby děti přiváděli nejpozději do 8.00 hodin. Při pozdějším nástupu je narušen chod MŠ.

DENNÍ REŽIM PRO DĚTI  MŠ (3 – 6 LETÉ)

06.30 – 8.00 scházení dětí, hry a činnosti dle volby dětí
08.00 – 10.00 činnosti individuální a skupinové, hygiena, přesnídávka
10.00 – 11.45 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.45 – 12.40 převlékání, hygiena, stolování, ukládání k odpočinku
12.40 – 14.20 odpočinek, poslech literárních textů,spánek (dle potřeby dětí)
14.20 – 15.00 oblékání, hygiena, odpolední svačina
15.00 – 16.30 hry a zájmové činnosti

Činnosti v režimu dne se mohou podle přání dětí a rodičů pozměňovat. V režimu je neměnná tříhodinová přestávka mezi podáváním jídla.

Školní řád MŠ Lubná

zsms_ms_sj_vnitrni_rad_skolni_stravovaci_zarizeni

Vnitřní předpis stravování v MŠ

Denní režim MŠ Lubná

Vnitřní předpis vybírání úplaty za MŠ