Domů » Informace o mateřské škole

Informace o mateřské škole

Aktuálně z MŠ:

Osobní přítomnost v MŠ je od 12. 4. 2021 povolena pouze dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání. To znamená, že v letošním roce (2021) mají jít k zápisu k povinné školní docházce – do 1. třídy. Tedy bude jim do dne 31. 8. 2021 6 let. Dále je možné ve výjimečných případech vzít do MŠ mladší děti rodičů, kteří jsou zaměstnáni ve vybraných profesích (zdravotníci, apod.). Více ZDE.

Jakmile budeme mít další pokyny a termín otevření, budeme vás informovat.


ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V LUBNÉ

pro školní rok 2021/2022

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), o přijetí žádají rodiče pro děti, kterým v průběhu školního roku 2021/2022 bude 3 – 6 let. Zápis bude probíhat podle pokynů MŠMT ČR pro současnou situaci. 

Zápis do naší MATEŘSKÉ ŠKOLY probíhá od 2. května do 16. května 2021. 

Dokumenty, které je potřeba doručit:

  1. Vyplněnou ,,Žádost  o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání”, také ji bude možné vyplnit online na webových stránkách www.zslubna.eu
  2. Vyplněný evidenční list, potvrzený lékařem.
  3. Kopii rodného listu dítěte. 

Možnosti doručení:

  1. Vhození do schránky školy na budově nebo zasláním poštou.
  2. Do datové schránky školy  (ID schránky: btr8b52) nebo e-mail: radek.vyskocil@zslubna.eu
  3. Osobní podání v termínech: ve čtvrtek 6. 5. 2021  od 8.00 do 11.00 hod., dále v pátek  14. 5. 2021  od 8.00 do 11.00 hod. 

Návštěva prosím s respirátorem a respektováním odstupu. Příslušné vyplněné dokumenty s sebou.

Pro věkem předškolní děti je docházka do MŠ ze zákona povinná.

Podrobné informace najdete na stránkách školy https://zslubna.eu/kriteria-pro-prijimani/

V Lubné 31. 3. 2021   

Mgr. Radek Vyskočil, ředitel ZŠ a MŠ Lubná, okres Rakovník

Více informací ZDE.


 

MATEŘSKÁ ŠKOLA:

Mateřská škola sídlí ve vlastní budově – Lubná 204 – s rozlehlou školní zahradou. Je trojtřídní.  Se školním obvodem pro tyto obce: Krakovec, Krakov, Malinová, Hvozd, Senec, Hostokryje, Lubná-Krčel, Příčina, Všesulov. Mohou k nám dojíždět i děti směrem od Čisté.

Kapacita budovy MŠ je 59 dětí. Kapacita celé školky je 69 dětí (10 míst v budově ZŠ pro dopolední činnosti).

Provoz mateřské školy: pondělí – pátek 6.30 hod. – 16.30 hod.

Prosíme rodiče, aby děti přiváděli nejpozději do 8.00 hodin. Při pozdějším nástupu je narušen chod MŠ.

DENNÍ REŽIM PRO DĚTI  MŠ (3 – 6 LETÉ)

06.30 – 8.00 scházení dětí, hry a činnosti dle volby dětí
08.00 – 10.00 činnosti individuální a skupinové, hygiena, přesnídávka
10.00 – 11.45 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.45 – 12.40 převlékání, hygiena, stolování, ukládání k odpočinku
12.40 – 14.20 odpočinek, poslech literárních textů,spánek (dle potřeby dětí)
14.20 – 15.00 oblékání, hygiena, odpolední svačina
15.00 – 16.30 hry a zájmové činnosti

Činnosti v režimu dne se mohou podle přání dětí a rodičů pozměňovat. V režimu je neměnná tříhodinová přestávka mezi podáváním jídla.

Školní řád MŠ Lubná

zsms_ms_sj_vnitrni_rad_skolni_stravovaci_zarizeni

Vnitřní předpis stravování v MŠ

Denní režim MŠ Lubná

Vnitřní předpis vybírání úplaty za MŠ