Projekty

Formativní hodnocení

Naše škola je jednou z 9 škol zapojených do projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách. Projekt je realizovaný Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy a vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř. Podporuje učitele v rozvoji jejich dovednosti v oblasti […]

Zobrazit více

Modernizace přírodovědné učebny a učebny jazyků a informačních technologií ZŠ Lubná

Modernizace přírodovědné učebny a učebny jazyků a informačních technologií ZŠ Lubná reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003936 Hlavním cílem projektu je modernizace vybavení školy určeného pro výuku přírodních věd, informačních technologií a jazyků financované z většiny z programu […]

Zobrazit více

Jak poznávat více svět. ZŠ Lubná – CZ.1.07/1.1.00/56.0721

Zapojili jsme se do “výzvy 56” s projektem Jak poznávat více svět. ZŠ Lubná, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.0721.  Projekt byl financován z OP VK. Projekt se skládal ze dvou částí. První podpořila čtenářskou gramotnost a druhá přispěla k lepší jazykové vybavenosti a k poznání cizích zemí a cizího prostředí. První byly Čtenářské dílny, které se u nás uskutečnily ve 4 ročnících, byly vytvořeny příslušné tematické plány a uskutečněno požadované množství dílen v hodinách Českého jazyka a Českého jazyka a literatury. Bylo nakoupeno v rámci šablony 368 knih do naší žákovské knihovny a poskytnuto žákům. Také byly nakoupeny pomůcky pro zlepšení čtenářské gramotnosti. Druhá část byl jazykově-poznávací zájezd do Velké Británie, který se po potížích s výběrovým řízením, uskutečnil na dvakrát a to v listopadu a prosinci 2015. I přes nepříznivé politické klima nám odcestovali  všichni žáci a vše se tak,  jak bylo plánované, bez chyb uskutečnilo. Žáci byli v Londýně, prohlédli si místní pamětihodnosti a muzea, galerie. […]

Zobrazit více

Mentoring a individuální rozvoj pedagogických pracovníků ve využívání digitálních dotykových zařízení ve výuce (ICT Kouč) – CZ.1.07/1.3.00/51.0036

Naše škola se v roce 2014/2015 jako partner zapojila do projektu společnosti SCIO  Mentoring a individuální rozvoj pedagogických pracovníků ve využívání digitálních dotykových zařízení ve výuce (ICT Kouč), registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0036. Díky tomuto projektu byla naše […]

Zobrazit více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem – CZ.1.07/1.1.00/44.0011

  Naše škola byla jednou z partnerských škol projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem (CZ.1.07/1.1.00/44.0011), v našem případě spolupracující se SPŠEK Rakovník, spolufincovaného z OP VK. https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/projekt-cestou-prirodovednych-a-technickych-oboru-napric-stredoceskym-krajem http://spsrakovnik.cz/