Projekty

Kmenové učebny ZŠ Lubná

      Název projektu: Kmenové učebny ZŠ Lubná Registrační číslo: 21/006/19210/120/007/001099 Cílem projektu je vybavení tří kmenových tříd II. stupně základní školy novými školními tabulemi – centrálními zobrazovači, které jsou zároveň tabulí pro psaní, pro dotykové […]

Zobrazit více

Podpora IT výuky ZŠ Lubná

Název projektu: Podpora IT výuky ZŠ Lubná Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017147 Cílem projektu je pořízení nového vybavení do učebny IT v podobě několika kusů robotických sestav a stavebnic. Nové vybavení bude sloužit především pro výuku předmětu Informační […]

Zobrazit více

Rekonstrukce učeben pracovních činností

Název projektu: Rekonstrukce učeben pracovních činností Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017146 Cílem projektu je modernizace stávajících učeben pracovních činností, resp. dílen a cvičné kuchyňky, za účelem vytvoření moderních učeben, které budou plně vyhovovat současným trendům moderního vzdělávání. […]

Zobrazit více

Šablony III – ZŠ a MŠ Lubná

Příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník Název projektu: Šablony III – ZŠ a MŠ Lubná Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020587 Období realizace: 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023 Naše škola čerpá […]

Zobrazit více

Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Lubnou

Ve středu 13. dubna 2022 jsme se po “covidové” přestávce opět zapojili do projektu https://www.uklidmecesko.cz/. Obec Lubnou uklízelo 190 dobrovolníků, kteří nasbírali kolem 0,5 t odpadků. Jejich likvidaci zajistila obec Lubná. Děkujeme všem za spolupráci.

Formativní hodnocení

Naše škola je jednou z 9 škol zapojených do projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách. Projekt je realizovaný Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy a vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř. Podporuje učitele v rozvoji jejich dovednosti v oblasti […]

Zobrazit více

Jak poznávat více svět. ZŠ Lubná – CZ.1.07/1.1.00/56.0721

Zapojili jsme se do “výzvy 56” s projektem Jak poznávat více svět. ZŠ Lubná, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.0721.  Projekt byl financován z OP VK. Projekt se skládal ze dvou částí. První podpořila čtenářskou gramotnost a druhá přispěla k lepší jazykové vybavenosti a k poznání cizích zemí a cizího prostředí. První byly Čtenářské dílny, které se u nás uskutečnily ve 4 ročnících, byly vytvořeny příslušné tematické plány a uskutečněno požadované množství dílen v hodinách Českého jazyka a Českého jazyka a literatury. Bylo nakoupeno v rámci šablony 368 knih do naší žákovské knihovny a poskytnuto žákům. Také byly nakoupeny pomůcky pro zlepšení čtenářské gramotnosti. Druhá část byl jazykově-poznávací zájezd do Velké Británie, který se po potížích s výběrovým řízením, uskutečnil na dvakrát a to v listopadu a prosinci 2015. I přes nepříznivé politické klima nám odcestovali  všichni žáci a vše se tak,  jak bylo plánované, bez chyb uskutečnilo. Žáci byli v Londýně, prohlédli si místní pamětihodnosti a muzea, galerie. […]

Zobrazit více