Projekty

Stavební úpravy a přístavba školky

Stavební úpravy a přístavba školky, Obec Lubná reg. číslo: CZ.06.05.01/00/22_048/0003253 V rámci projektu dojde výstavbě nového dvoupodlažního pavilonu školky, který bude se stávající budovou školky provozně propojen. V pavilonu vznikne kuchyně se zázemím a jídelna pro děti […]

Zobrazit více

OP JAK – Šablony I – ZŠ a MŠ Lubná

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I Příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník […]

Zobrazit více

Kmenové učebny ZŠ Lubná

      Název projektu: Kmenové učebny ZŠ Lubná Registrační číslo: 21/006/19210/120/007/001099 Cílem projektu je vybavení tří kmenových tříd II. stupně základní školy novými školními tabulemi – centrálními zobrazovači, které jsou zároveň tabulí pro psaní, pro dotykové […]

Zobrazit více

Podpora IT výuky ZŠ Lubná

Název projektu: Podpora IT výuky ZŠ Lubná Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017147 Cílem projektu je pořízení nového vybavení do učebny IT v podobě několika kusů robotických sestav a stavebnic. Nové vybavení bude sloužit především pro výuku předmětu Informační […]

Zobrazit více

Rekonstrukce učeben pracovních činností

Název projektu: Rekonstrukce učeben pracovních činností Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017146 Cílem projektu je modernizace stávajících učeben pracovních činností, resp. dílen a cvičné kuchyňky, za účelem vytvoření moderních učeben, které budou plně vyhovovat současným trendům moderního vzdělávání. […]

Zobrazit více

Šablony III – ZŠ a MŠ Lubná

Příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník Název projektu: Šablony III – ZŠ a MŠ Lubná Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020587 Období realizace: 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023 Naše škola čerpá […]

Zobrazit více

Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Lubnou

Ve středu 13. dubna 2022 jsme se po “covidové” přestávce opět zapojili do projektu https://www.uklidmecesko.cz/. Obec Lubnou uklízelo 190 dobrovolníků, kteří nasbírali kolem 0,5 t odpadků. Jejich likvidaci zajistila obec Lubná. Děkujeme všem za spolupráci.

Formativní hodnocení

Naše škola je jednou z 9 škol zapojených do projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách. Projekt je realizovaný Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy a vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř. Podporuje učitele v rozvoji jejich dovednosti v oblasti […]

Zobrazit více