Domů » Zápis a kritéria pro přijímání do MŠ

Zápis a kritéria pro přijímání do MŠ

Zápis do naší mateřské školy proběhne v pátek  10. května 2024. Probíhá v budově ZŠ, Lubná 228, ředitelna, od 9.00 hod. do 15.00 hod. K zápisu je potřeba:

  1. Rodný list dítěte
  2. Občanský průkaz rodiče

Pro přijetí není rozhodující pořadí (čas), ale budeme postupovat podle kritérií pro přijetí.

 

evidenční_list_strana_1

evidenční_list_strana_2

Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitel mateřské školy od 1. ledna 2005 rozhoduje o přijetí popřípadě nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení – viz ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů – dále jen školský zákon.

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Lubná, okres Rakovník stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, dále je způsob řazení dětí nastaven tak, že nejdříve jsou přijímány děti splňující první kritérium, pak pokud jsou volná místa, děti splňující druhé kritérium atd.
1. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. (Podle § 34 odst. 4 školského zákona ve znění pozdějších předpisů se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky).
2. Dále jsou přijímány děti které dosáhnou k 31. srpnu příslušného roku věku 3 let a starší, s pravidelnou celodenní docházkou, s trvalým pobytem v obci Lubná.
3. Dále jsou přijímány děti které dosáhnou k 31. srpnu příslušného roku věku 3 let a starší, s pravidelnou celodenní docházkou, s trvalým pobytem ve spádových obcích.
4. Děti mladší 3 let lze v MŠ umístit pouze po dohodě s ředitelem školy, pokud to dovolí kapacita školy.
V Lubné 28. 2. 2014.
Mgr. Radek Vyskočil, ředitel
Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník
Lubná 228, 270 36 Lubná