Domů » Zápis a kritéria pro přijímání do MŠ

Zápis a kritéria pro přijímání do MŠ

Zápis do naší mateřské školy probíhá od 2. května do 16. května 2020. Zápis bude probíhat podle pokynů MŠMT ČR pro současnou situaci. Máte na výběr z více možností:

  1. Můžete vyplnit přihlášku, prohlášení o očkování a evidenční list a podepsané dokumenty nám vrátit např. do schránky na budově (protože potřebujeme váš originální podpis) nebo poštou. Také nám prosím ofoťte a přiložte rodný list dítěte a očkovací průkaz. Žádost o přijetí, prohlášení o očkování a očkovací kalendář. Evidenční list MŠ, str.1Evidenční list MŠ, str. 2
  2. Můžete vyplnit přihlášku, prohlášení o očkování a evidenční list a pokud máte ověřený digitální podpis, podepsané dokumenty ve formátu PDF nám vraťte e-mailem nebo datovou schránkou (pokud máte). Také nám prosím ofoťte a přiložte rodný list dítěte a očkovací průkaz. Adresa: radek.vyskocil@zslubna.eu, datová schránka: btr8b52. Žádost o přijetí, prohlášení o očkování a očkovací kalendář. Evidenční list MŠ, str.1Evidenční list MŠ, str. 2
  3. Vyřešit zápis osobní návštěvou – budova ZŠ (ředitelna – vstup z čela budovy) – v termínech: ve středu 6. 5.  od 8.00 do 11.00 hod., dále ve čtvrtek  7. 5.  od 14.00 do 16.00 hod. a další týden v úterý 12. 5.  od 8.00 do  11.00 hod. Návštěva prosím s rouškou a respektováním odstupu. Rozhodně bez přítomnosti dětí. S sebou prosím OP a rodný list dítěte, očkovací průkaz.
  4. Pokud vám nevyhovuje žádná z předchozích možností, kontaktujte přímo ředitele školy na tel. čísle: 773 830 690 nebo mailem: radek.vyskocil@zslubna.eu.

Nyní není nutné chodit k dětskému lékaři, ale škola má povinnost ověřit očkování dle pokynů MŠMT ČR (porovnat očkovací průkaz dítěte s očkovacím kalendářem).

Pro přijetí není rozhodující datum podání (podepsání) žádosti, ale budeme postupovat podle kritérií pro přijetí.

Žádost o přijetí, prohlášení o očkování a očkovací kalendář. Evidenční list MŠ, str.1Evidenční list MŠ, str. 2

http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021

Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitel mateřské školy od 1. ledna 2005 rozhoduje o přijetí popřípadě nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení – viz ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů – dále jen školský zákon.

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Lubná, okres Rakovník stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, dále je způsob řazení dětí nastaven tak, že nejdříve jsou přijímány děti splňující první kritérium, pak pokud jsou volná místa, děti splňující druhé kritérium atd.
1. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. (Podle § 34 odst. 4 školského zákona ve znění pozdějších předpisů se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky).
2. Dále jsou přijímány děti které dosáhnou k 31. srpnu příslušného roku věku 3 let a starší, s pravidelnou celodenní docházkou, s trvalým pobytem v obci Lubná.
3. Dále jsou přijímány děti které dosáhnou k 31. srpnu příslušného roku věku 3 let a starší, s pravidelnou celodenní docházkou, s trvalým pobytem ve spádových obcích.
4. Děti mladší 3 let lze v MŠ umístit pouze po dohodě s ředitelem školy, pokud to dovolí kapacita školy.
V Lubné 28. 2. 2014.
Mgr. Radek Vyskočil, ředitel
Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník
Lubná 228, 270 36 Lubná