Domácí práce do 20. 3. (v některých třídách do 27.3.)

Domácí práce do 20. 3. (v některých třídách do 27.3.)

Vážení rodiče,

jak jsme slíbili, začínáme zveřejňovat domácí úkoly. Jen doufám, že to bude mít větší efekt než běžné úkoly, když škola funguje…

1. třída: Rodiče žáků 1. třídy byli informováni prostřednictvím SMS zpráv třídní učitelky. Materiály pro domácí výuku si mohou vyzvednout ve čtvrtek 12. 3. od 8 do 12 hodin nebo v pátek 13. 3. od 12 do 15. hodin, popř. po telefonické domluvě jindy.

2. třída: Rodičům byly rozeslány SMS zprávy, kdy je možné si vyzvednout učebnice a sešity pro domácí výuku. Pro úkoly je možné se dostavit v pátek 13. 3. od 12:00 do 15:00 nebo v pondělí 16. 3. od 8:00 do 13:00 ve třídě 2. ročníku. Po telefonické domluvě je možné dostavit se jindy.

Odkazy pro další procvičování:

www.skolakov.eu
www.edgering.org/poctar
www.umimematiku.cz
www.umimecesky.cz
www.matika.in/cs/
www.rysava.websnadno.cz/

3. třída:

DÚ 16.3.-18.3.

Pracovní list ČJ 14.3.

DÚ_12.3.-15.3.

D.ú. 3. ročník

4. třída:

V první řadě bych Vás chtěla poprosit, abyste s dětmi četli. Určitě všichni víte, že mají děti za úkol za celý rok přinést alespoň osm přečtených knížek. Do konce března mají všichni přinést dvě knížky. Využijte prosím tohoto volna a poctivě s nimi čtěte.V příloze posílám formulář “Zpráva o knize”. Pokud nemáte k dispozici tiskárnu, můžete formulář brát jako osnovu pro vytvoření vlastního listu.:-)
V matematice se děti začali učit římské číslice, pokračujte s nimi prosím na straně 42. Také s nimi zkuste pracovat na straně 40, 41. Na straně 41 nahoře, mají číselnou osnovu, na té si můžou ukazovat prstem. Pokud byste případně nevěděli, jak pracovat s šipkovými grafy atd.,můžete se věnovat tréninku různých jiných početních operací počínaje malou násobilkou, dělením, dělením se zbytkem, sčítání a odčítání pod sebou, násobení pod sebou atd. Určitě sami víte, kde jsou rezervy, a co je potřeba procvičit.
V češtině jsme se dostali ke vzorům podstatných jmen rodu mužského. Prosím, projděte s nimi stránky 77, 78 případně 79.
77/6 stačí vypsat slova, do kterých doplňujete + splnit úkoly.
77/7 – vypsat do dvou sloupců (bohužel jsme ještě neřešili životnost a neživotnost)
Bylo by dobré, aby si děti vyskloňovali vzory (zkontrolovaly podle zelené tabulky) a zvýraznili si koncovky (pán, muž, hrad, stroj případně předseda, soudce).
78/8 – písemně
78/9 – vypsat do dvou skupin
78/10 – přečíst a vypsat jen doplňovaná slova (ověření, tedy určení vzoru)
Není třeba, aby děti opisovaly dlouhé texty, stačí když to s nimi projdete, procvičíte.
Je také možné využít různé výukové webové stránky např pravopisne.cz , umimecesky.czskolakov.eu nebo umimematematiku.cz
Na přírodovědu mají děti za úkol vytvořit barevný a zajímavý referát na jakékoliv zvíře. Referát musí mít velký obrázek s popisem (končetiny, povrch těla apod.) případně další obrázky, dále referát musí obsahovat informace o tom, jak se zvíře jmenuje,kde žije (země, ekosystém), jakou má stavbu těla, nějakou zajímavost apod. Zkrátka, nechte děti pracovat s encyklopedií. Na podobném projektu už děti pracovaly, určitě budou vědět jak na to.
Na vlastivědu vám jen posílám odkazy, na které se děti můžou podívat a něco si i zapamatovat nebo procvičit.

 

https://www.youtube.com/watch?v=nuZa1rNAg6w&authuser=0

 

D.ú. 4. ročník

5. třída: Odkaz na “páťácký blog”:

RV 7.A _domací úkol

Dějepis 7. ročník

Dějepis 6. ročník

zadání úkolů 6. ročník F, PŘ

zadání úkolů 9. ročník CH, PŘ

zadání úkolů 8. ročník F, PŘ, CH

zadání úkolů 7. ročník F A, PŘ A, B

CH 9-20200315T090126Z-001

CH 8-20200315T090650Z-001

PŘ 9-20200315T090108Z-001

PŘ 8-20200315T090056Z-001

PŘ 7-20200315T090641Z-001

PŘ 6-20200315T090031Z-001

F 8-20200315T090922Z-001

F 7-20200315T090044Z-001

F 6-20200315T090553Z-001

Děkujeme za pochopení

S pozdravem

Radek Vyskočil