Další úkoly – duben

Další úkoly – duben

Další úkoly pro výuku mimo kurzy v Google Classroom v jednotlivých třídách (žáci komunikující online dostávají tyto úkoly rovnou):

1. třída:
Písanka str.14 – 18
Matematika str.37 – 39
Prvouka str. 60 – 61
Slabikář str. 76 – 79
Doplňková četba str. 35 – 38
2. třída:
Matematika: str. 17 – 19. Pokračujte v násobilce 8, kdo už má za sebou, klidně 9. Ve sčítání a odčítání pokračujte do 90.
Český jazyk: str. 71 – 72.
Čítanka: str. 68 a 69 – do sešitu odpověz na otázky, které jsou u příběhů
Prvouka: str. 46
3. třída:
4. ročník:
5. ročník:
Matematika
práce pro 6. třídu – učebnice str. 62 cv. 5., 7,.str. 63 cv. 8., 9
práce pro 8. třídu
Český jazyk 6:
Český jazyk 7. B:
Český jazyk 8:
Anglický jazyk:
Dějepis 6:
Přírodopis:

Chemie:

Fyzika: