Úkoly květen 2

Úkoly květen 2

Zveřejňujeme další úkoly pro žáky, kteří nepracují v Google Classroom. Žáci, kteří pracují online, dostávají úkoly přímo. Děkujeme za spolupráci.

1. třída:

Písanka str. 25 – 27
Matematika str. 46 – 48
Prvouka str. 66 – 67
Slabikář str. 88 – 91
Doplňková četba str. 49 – 52
2. třída:
Plánované volno pro dopracování rozdělané práce a chybějících úkolů.
3. třída:
4. třída:
5. třída:
Anglický jazyk:
Matematika:
Český jazyk a literatura:
Přírodopis:
Fyzika:
Zeměpis
Chemie:
Občanská výchova:
Dějepis: