Articles by: Radek Vyskočil

STÁVKA

Naše škola se rozhodnutím pedagogických pracovníků připojuje ke STÁVCE vyhlášené ČMOS pracovníků školství ve středu 6. listopadu 2019. Jelikož jsme si však vědomi, že je vše velmi narychlo a že bychom velkému počtu rodičů velmi […]

Zobrazit více

Žákovský parlament

Na konci září měl své první letošní setkání žákovský parlament naší školy. Letos jsme již zapojeni do sítě žákovských parlamentů sdružených v Škola pro demokracii. Po stránce metodické vedou letos žáky Mgr. Lucie Kocová a Mgr. […]

Zobrazit více

Hory 2020

Lyžařský kurz 2020 Opět organizujeme pro žáky lyžařský kurz, stále v Krušných horách v penzionu Filip ve Stříbrné v termínu: 9. 2.  až 15. 2. 2020. Sjezdové lyžování bude probíhat ve skiareálu Bublava. Účastníci kurzu absolvují […]

Zobrazit více

Targetsprint

Po loňské úspěšné premiéře se i letos uskuteční školní kolo soutěže TARGETSPRINT (běh a střelba). V podzimním termínu 24. 10. 2019 si mohou tento sport mimo soutěžících z 8. a 7. tříd vyzkoušet i žáci […]

Zobrazit více

Obědy pro děti

Naše škola je na základě žádosti rodičů zapojena do projektu OBĚDY PRO DĚTI. Obědy pro děti pomáhají dětem, které se ocitly v situaci, že jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. […]

Zobrazit více

Formativní hodnocení

Naše škola je jednou z 9 škol zapojených do projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách. Projekt je realizovaný Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy a vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř. Podporuje učitele v rozvoji jejich dovednosti v oblasti […]

Zobrazit více

Závěrečné slavnostní shromáždění

Letošní shromáždění na závěr školního roku se uskuteční ve čtvrtek 27. června od 15 hodin na sále lubenského pohostinství. Se školním rokem se žáci rozloučí nejen předáním odměn nejlepším sportovcům, sběračům apod., ale také několika […]

Zobrazit více

Poslední týden ve škole

V posledním týdnu – od pondělí 25. 6. do středy 26. 6. je zrušeno odpolední vyučování. Poslední dny budeme věnovat třídnickým pracím, vybírání učebnic, posledním vycházkám (někde i výletům). Ve čtvrtek 27. 6. nás čeká […]

Zobrazit více