OP JAK – Šablony I – ZŠ a MŠ Lubná

OP JAK – Šablony I – ZŠ a MŠ Lubná

EU+MŠMT Barevné CMYK

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

Příjemce dotace:
Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník
Název projektu:
OP JAK – Šablony I – ZŠ a MŠ Lubná
Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.XX/00/22_002/0005926
Období realizace:
1. 7. 2023 – 31. 8. 2025
Hodnota dotace:
2 266 922 Kč
Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti ČR a zlepšení životních podmínek jejich obyvatel.