Rekonstrukce učeben pracovních činností

Rekonstrukce učeben pracovních činností

IROP_CZ_RO_B_C_RGB
Název projektu: Rekonstrukce učeben pracovních činností
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017146

Cílem projektu je modernizace stávajících učeben pracovních činností, resp. dílen a cvičné kuchyňky,
za účelem vytvoření moderních učeben, které budou plně vyhovovat současným trendům moderního
vzdělávání. Součástí modernizace jsou drobné stavební úpravy a pořízení odpovídajícího vybavení.

Dotace: 1 324 587,70,- Kč
Spoluúčast: 69 715,14,- Kč
Celkem: 1 394 302,84,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Plakát A3_dílny+kuchyňka