Šablony III – ZŠ a MŠ Lubná

Šablony III – ZŠ a MŠ Lubná

stažený soubor
Příjemce dotace:
Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník

Název projektu:
Šablony III – ZŠ a MŠ Lubná

Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020587

Období realizace:
1. 9. 2021 – 30. 6. 2023

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.

Z finančních prostředků v celkové výši 797.615,- Kč hradíme tyto aktivity:

Mateřská škola:
Školní asistent – personální podpora MŠ
Využití ICT ve vzdělávání v MŠ
Projektový den v MŠ

Základní škola:

Školní asistent – personální podpora ZŠ
Školní karierový poradce – personální podpora ZŠ
Projektový den v ZŠ