Kmenové učebny ZŠ Lubná

Kmenové učebny ZŠ Lubná

stažený soubor

 

 

 

Název projektu: Kmenové učebny ZŠ Lubná

Registrační číslo: 21/006/19210/120/007/001099

Cílem projektu je vybavení tří kmenových tříd II. stupně základní školy novými školními tabulemi – centrálními zobrazovači, které jsou zároveň tabulí pro psaní, pro dotykové aplikace, pro projekce videa. Jejich součástí jsou i zvukové výstupy, jsou propojené s kamerami – vizualizéry a napojené na učitelské počítače s dokovacími stanicemi. Toto vybavení umožňuje veškeré druhy výuky, která je po škole vyžadována, je vhodné i pro distanční výuku. Bude soužit každodenně pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů.

Dotace:  884 431,- Kč
Spoluúčast: 221 121,8 Kč
Celkem: 1 105 552,8 Kč

stažený soubor (1)

 

 

 

Kmenové učebny ZŠ Lubná (publicita)