Modernizace přírodovědné učebny a učebny jazyků a informačních technologií ZŠ Lubná

Modernizace přírodovědné učebny a učebny jazyků a informačních technologií ZŠ Lubná

Modernizace přírodovědné učebny a učebny jazyků a informačních technologií ZŠ Lubná

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003936

 Hlavním cílem projektu jsou stavební úpravy a pořízení nového vybavení pro dvě učebny – učebna přírodních věd a PC/jazyková laboratoř. Součástí projektu je dále vyřešení bezbariérovosti školy pořízením schodolezu a úprava zeleně a venkovního prostranství, která zahrnuje mimo zahradní práce a zvelebení parku výsadbu nových jehličnatých stromů a keřů, listnatých stromů a keřů, výsadbu trávníku a okrasných květin.

Dotace:                               3 521 806,86,- Kč

Vlastní zdroje:                  391 311,88,- Kč

Celkem:                               3 913 118,74,-Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

IROP_CZ_RO_B_C RGB