Modernizace přírodovědné učebny a učebny jazyků a informačních technologií ZŠ Lubná

Modernizace přírodovědné učebny a učebny jazyků a informačních technologií ZŠ Lubná

Modernizace přírodovědné učebny a učebny jazyků a informačních technologií ZŠ Lubná

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003936

Hlavním cílem projektu je modernizace vybavení školy určeného pro výuku přírodních věd, informačních technologií a jazyků financované z většiny z programu IROP.

Uskutečňují se stavební úpravy, je pořizováno nové vybavení pro dvě učebny – učebnu přírodních věd a učebnu informatiky/jazykovou laboratoř.

Součástí projektu je dále vyřešení bezbariérovosti školy pořízením schodolezu a enviromentální úprava zeleně na venkovním  prostranství, která zahrnuje mimo zahradní práce a zvelebení školního dvora a školní zahrady výsadbu nových jehličnatých stromů a keřů, listnatých stromů a keřů, výsadbu trávníku a okrasných i užitkových květin.

Dotace:                               3 521 806,86 Kč

Vlastní zdroje:                  391 311,88,- Kč

Celkem:                               3 913 118,74 Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

IROP_CZ_RO_B_C RGB