Podpora IT výuky ZŠ Lubná

Podpora IT výuky ZŠ Lubná

IROP_CZ_RO_B_C_RGB
Název projektu: Podpora IT výuky ZŠ Lubná
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017147

Cílem projektu je pořízení nového vybavení do učebny IT v podobě několika kusů robotických sestav a
stavebnic. Nové vybavení bude sloužit především pro výuku předmětu Informační a komunikační
technologie, ale také v rámci odborných zájmových kroužků.

Dotace: 371 955,21,- Kč
Spoluúčast: 19 576,59,- Kč
Celkem: 391 531,80,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát A3_IT