Articles by: Správce

Úkoly – květen 1

Zveřejňujeme další úkoly pro žáky, kteří nepracují v Google Classroom. Žáci, kteří pracují online, dostávají úkoly přímo. Děkujeme za spolupráci. 1. třída: Písanka str. 22 – 24, str. 321 (čísla) Matematika str. 43 – 45 […]

Zobrazit více

Konzultace žáků 9. ročníku

Vážení rodiče, postup MŠMT ČR umožnil konzultace žáků 9. ročníku, kteří budou konat jednotnou přijímací zkoušku, ve škole s cílem přípravy na tuto zkoušku. Jsou nastavena tato pravidla: Informace pro zákonné zástupce zákonný zástupce oznámí škole (třídnímu […]

Zobrazit více

Zápis do MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do naší mateřské školy probíhá od 2. května do 16. května 2020. Zápis bude probíhat podle pokynů MŠMT ČR pro současnou situaci. Máte na výběr z více možností: Můžete vyplnit přihlášku, prohlášení o očkování a evidenční […]

Zobrazit více

Návrat žáků do škol

Vážení rodiče, milí žáci, návrat žáků do školy je organizován pokyny MŠMT ČR tímto způsobem (stav k 5.5.2020): žáci 6. až 9. třídy – do prázdnin již do školy nenastoupí, žáci 9. třídy – mají […]

Zobrazit více

Krásné Velikonoce a “úkolový klid”

Přejeme všem krásné (ač letos netypické) Velikonoce. Také chceme všem sdělit, že budeme respektovat původní velikonoční prázdniny a nebudeme od zítřka až do úterý zadávat další úkoly. Děkujeme všem za spolupráci.

Jak nyní fungujeme?

Březen 2020 před nás postavil zcela novou výzvu – během několika dnů jsme se museli stát “digitální školou” abychom mohli provádět “výuku na dálku”. Když pominu samotný ten termín, samotný ten proces vzdělávání, musím konstatovat, že […]

Zobrazit více