Boy Children Girl Santiago School Children

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ZŠ a MŠ Lubná, okres Rakovník

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V Základní škole a Mateřské škole Lubná, okres Rakovník

Ředitel školy informuje podle ustanovení § 46, odst. 1 a § 183, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, o výsledcích správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021. 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání probíhal ve dnech 1. – 24. dubna 2020.

Seznam uchazečů se zveřejňuje pod přidělenými registračními čísly:

REGISTRAČNÍ ČÍSLO
VÝSLEDEK ZÁPISU
VRZSN
Zapsán do 1. ročníku
O6ET9
Zapsán do 1. ročníku
TRRY5
Zapsán do 1. ročníku
OC0BU
Zapsán do 1. ročníku
KMJOT
Zapsán do 1. ročníku
K8BCO
Zapsán do 1. ročníku
WT7ZP
Zapsán do 1. ročníku
7ZVB8
Zapsán do 1. ročníku
QL2HZ
Neuzavřený zápis
AZX7P
Zapsán do 1. ročníku
KLQ26
Neuzavřený zápis
B6NCQ
Zapsán do 1. ročníku
4A475
Zapsán do 1. ročníku
AXJ3J
Zapsán do 1. ročníku
OVSEA
Zapsán do 1. ročníku
5IBOY
Zapsán do 1. ročníku
WT5D3
Zapsán do 1. ročníku
QJR37
Zapsán do 1. ročníku
GUAVA
Zapsán do 1. ročníku
JFA1F
Zapsán do 1. ročníku


Informace pro rodiče, kteří požádali o odklad začátku povinné školní docházky a jejich žádost dosud nebyla vyřízena:

K žádosti o odklad, kterou jste podali, je nutné doložit dle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona), v platném znění:

  •  doporučující posouzení školského poradenského zařízení,
  •  doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 8. 5. 2020 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo zveřejněno dne 8. 5. 2020 na webových stránkách školy www.zslubna.eu Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to prostřednictvím ředitele školy. 

V Lubné dne 8. 5. 2020

Mgr. Radek Vyskočil, ředitel

Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník