Otvíráme MATEŘSKOU ŠKOLU – od pondělí 11. 5. 2020

Otvíráme MATEŘSKOU ŠKOLU – od pondělí 11. 5. 2020

Vážení rodiče,

evidujeme mezi vámi zájem o docházku do MŠ. Proto jsme se rozhodli OTEVŘÍT naši MŠ od pondělí 11. 5. 2020.

Vzhledem k okolnostem bude provoz mírně upraven.

Provoz MŠ je nyní (do odvolání) od 7.00 do 15.45 hodin. Děti budou ve třídách v maximálním počtu 15 dětí na třídu. Po naplnění kapacity 15 dětí na třídu nebude již možné dítě do MŠ přihlásit (pokud se situace nezmění). Přednost mají ti, kteří začnou do MŠ chodit dříve.

 • podmínkou je vyplnění a odevzdání čestného prohlášení o neexistenci virového onemocnění (pokud si ho nemůžete vytisknout – bude k dispozici v MŠ). Doporučujeme situaci důkladně zvážit a seznámit se se seznamem osob s rizikovými faktory.
 • do školky budou moci jen děti naprosto zdravé (žádný kašel, velká rýma, zvýšená teplota – při těchto příznacích nebudou děti přijaty).
 • totéž platí pro doprovázející osoby dětí – do areálu MŠ mohou pouze naprosto zdraví lidé, vybavení rouškou. Doporučujeme, aby děti do školy nevodili prarodiče, či lidé z rizikové skupiny.
 • před školkou není povoleno shromažďování lidí do skupin, je nutné dodržovat doporučenou vzdálenost.
 • vstup doprovázejících osob do budovy MŠ je omezem pouze na jednu osobu a dobu nezbytně nutnou (předání a přebírání) a vždy s rouškou. Další osoby nemají povolen vstup do budovy a areálu MŠ.
 • do šatny v budově MŠ může vždy jen jedno dítě a jeden z rodičů / doprovázející osoba, až po jejím odchodu může další.
 • pokud se u dítěte v MŠ projeví zdravotní indispozice, bude okamžitě umístěno do karanténní místnosti a MŠ ihned informuje zákon. zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. Pokud budou příznaky naznačovat virové onemocnění – bude neprodleně uvědoměna KHS (hygienická stanice).

Podmínky ve školce:

 • děti a pedagogičtí pracovníci školy nemusí nosit roušku v prostorách MŠ,
 • po příchodu do MŠ si děti musí umýt ruce mýdlem a použít dezinfekci
 • děti se budou pohybovat pouze v areálu MŠ Lubná – budova a zahrada,
 • k častému mytí rukou přibude i dezinfekce rukou,
 • náš standardní úklid se příliš neliší od nově definovaných standardů, přidáme častější dezinfekci,
 • stravování bude probíhat v běžné podobě – bude jen upraveno vydávání, velikost stravovací skupiny (rozestupy) a bude uplatňována zvýšená hygiena.

Situace nejen v naší školce se pochopitelně v současné době může měnit z hodiny na hodinu. Proto vás prosím o sledování aktuálních informací a spolupráci.

Děkujeme za pochopení.

Abych ještě předešel dotazům – OŠETŘOVNÉ. Nemáme informace, jak to bude po otevření školky (ani školy), ale je docela možné, že po otevření školky ztrácí rodiče na ošetřovné nárok.

Radek Vyskočil, ředitel (mobil: 773 830 690, e-mail: radek.vyskocil@zslubna.eu)

 

ochrana_zdravi_ms

příloha_čestné_prohlášení