Úkoly květen/červen

Úkoly květen/červen

Zveřejňujeme další úkoly pro žáky. Úkoly jsou pro žáky , kteří nepracují v “učebně” online (Google Classroom) či nedochází do školy do “školních skupin”. Děkujeme za spolupráci.

2. třída:

Matematika: 32 – 37
Český jazyk: 82 – 87
Čítanka: 83 – 89
Prvouka: 54 – 55

3. třída:

Čas a rod

Časování sloves

Infinitiv

Kružnice

Násobení

Násobní a dělení

Osmisměrka

Sčítání a odčítání do 1000

Skok do dálky

Slovní druhy (1)

Válec (1)

Věty

Vylušti tajenku

Zaokrouhlování, myslím si číslo

 

Anglický jazyk

D.ú. 12 Aj 3. roč.

Zápor _have not got_haven´t got_ 11 Aj 3. roč.

D.ú. 12 Aj 4. roč. Kučerová

Revision 11 Aj 4. ročník Kučerová

D.ú. 12 Aj 5. roč. Kučerová

Mix of tenses 11 Aj 5. ročník Kučerová

D.ú. 12 Aj 6. roč. Kučerová

Nepravidelné slovesa 6. roč. Kučerová

Past simple 11 Aj 6. ročník Kučerová

Český jazyk II. stupeň

ČJ6

čj 6

ČJ 7.B

čj 7.B (1)

ČJ 8

čj 8 (1)

Fyzika

F 6 úkoly č. 7

F 8 – úkoly od 28. 5.

Chemie

CH 8 úkoly od 28. 5.

Přírodopis

PŘ 6 – úkoly č. 7

PŘ 8 úkoly od 28. 5.

Dějepis 6

Antické Řecko (4. a 5. část) – opakování

Antické Řecko (5. část) – Alexandr Makedonský, Helénistické říše a konec samostatnosti – kvíz

Kultura ve starověkém Řecku – kvíz

Kultura ve starověkém Řecku – malířství, sochařství, architektura, život ve starém Řecku

Kultura ve starověkém Řecku – náboženství, věda a vzdělanost, divadlo a hry (1. část) – prezentace

Starověký Řím – mapa a přírodní podmínky oblasti