Úkoly – květen 3

Úkoly – květen 3

Zveřejňujeme další úkoly pro žáky, kteří nepracují v Google Classroom. Žáci, kteří pracují online, dostávají úkoly přímo. Děkujeme za spolupráci.

1. třída:

Slabikář str. 92 – 95
Prvouka str. 68 – 69
Matematika str. 49 – 51
Písanka str. 28 – 31
Doplňková četba str. 53 – 56

2. třída:

Matematika: 29-31
Český jazyk: 80-81
Čítanka: 80-82 – u příběhu Jen aby nebyl Mikuláš hluchý, odpovězte na otázky a odpovědi napište do sešitu
Prvouka: 52-53
3. třída:
AJ 3:
AJ 4:
AJ 5:
AJ 6:
Český jazyk 6:
Český jazyk 7:
Český jazyk 8:
Matematika 6:
6. třída – v učebnici Součinové čtverce str. 71 cv. 1,2, str. 72 cv. 3
Obrázek (80) Obrázek (79) Obrázek (81) Obrázek (78)
Matematika 8:
Fyzika:
Přírodopis:
Chemie:
Dějepis 6: