Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

ZÁPIS DĚTÍ 

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V LUBNÉ

pro školní rok 2019/2020

Zápis se uskuteční v pátek 3. května 2019 od 9.00  do 15.00 hodin

v hlavní budově základní školy, Lubná čp. 228

Zapisují se všechny děti, které do 31. 8. 2019 dovrší věk tří let.  

K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.

Mgr. Radek Vyskočil, ředitel