School satchel or bag for education design. Vector illustration

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 se uskuteční v pátek 12. dubna 2019 v budově základní školy od 10 do 16 hodin.

K zápisu se dostaví děti v doprovodu zákonného zástupce.

Zápis se týká dětí, které do 31. 8. 2019 dovrší věk šesti let a dětí, kterým byla v loňském roce odložena povinná školní docházka.

Zákonný zástupce při zápisu předloží:

     1. rodný list dítěte
     2. občanský průkaz
     3. podklady pro odklad školní docházky  (pokud o něj bude pro dítě žádat)

 

V Lubné dne 4. března 2019

Mgr. Radek Vyskočil, ředitel školy