Přijímací zkoušky na SŠ

Přijímací zkoušky na SŠ

Stát nově zřídil webové stránky: https://www.prihlaskynastredni.cz/

V letošním školním roce dochází ke změnám při podání přihlášek na střední školy (jaro 2024):

  1. Žáci mohou podat přihlášku až na 3 SŠ.
  2. Lékařské potvrzení (pokud ho SŠ vyžaduje) bude jako samostatná příloha. I doložení prospěchu bude samostatná příloha.
  3. Žáci pevně určí pořadí SŠ, podle něhož budou přijímáni (priorita).
  4. Podat přihlášku půjde zcela elektronicky i “papírově”.
  5. Termín pro podání přihlášek je od 1. 2. do 20. 2. 2024. U oborů bez přijímacích zkoušek už bude následovat pouze čekání na informaci o přijetí či nepřijetí.
  6. Termín zkoušek (obory, kde se koná jednotná přijímací zkouška): 12. 4. a 15. 4. 2024
  7. Zkouška bude vyhodnocena do 6. 5. 2024. Následně SŠ zveřejní výsledky – pořadí.
  8. Následují další kola…

Pevné pořadí SŠ na přihlášce znamená, že žák bude nejprve přijat či nepřijat na SŠ uvedené na 1. místě přihlášky, v případě nepřijetí pak postoupí k přijetí či nepřijetí na SŠ na 2. místě, atd. Pro přijetí budou rozhodující body dosažené v jednotné přijímací zkoušce, popř. školní zkoušce (pokud ji škola bude uskutečňovat).

Pokud bude žák přijat na 1. školu, nebude už možné vybrat si např. SŠ uvedenou na 2. místě. Mohl by se pouze “vzdát přijetí”, musel by však až do 2. kola, které budou otvírat jen nenaplněné SŠ.