Plánované sportovní soutěže

Plánované sportovní soutěže

V jarním období se plánujeme zúčastnit těchto sportovních soutěží:

  • 4. května – Mac Donald’ s cup – fotbal – žáci I. stupně – Rakovník
  • 17. května – Pohár rozhlasu – atletika – žáci II. stupně – Rakovník
  • 30. května – Atletika jednotlivcižáci I. stupně – Rakovník
  • 31. května – Vybíjenážáci 5. a 6. třídy – Rakovník
  • 7. června – Olympiádabasketbal chlapci 6. – 9. třída – Rakovník
  • 12. června – Streetballžáci II. stupněLubná
  • 13. června – Přehazovaná žáci II. stupně – Šanov
  • 26. června – Sportovní den – žáci I. stupně – Lubná
  • 27. června – Sportovní den – žáci II. stupně – Lubná