Letní kempy – přihláška – aktualizováno

Letní kempy – přihláška – aktualizováno

Vážení rodiče, milí žáci, naše škola se stala spolupracující školou AŠSK ČR v projektu LETNÍ KEMPY a nabídne našim žákům během prázdninových měsíců 5denní souvislý vzdělávací program zaměřený na podporu a kompenzaci zameškaného vzdělání. Tento program je zcela bezplatný a měl by být jedním z programů, který by měl pomoci s “doučováním” žáků, kterým distanční výuka neprospěla.

CÍLE PROJEKTU

 • podpora a kompenzace zameškaného vzdělávání
 • příprava dětí na nástup do nového školního roku
 • smysluplné využití volného času o prázdninách
 • podpora a posílení sociálních vztahů dětí

PARAMETRY PPROJEKTU

 • celodenní (8 hodin) péče o děti, složené z dopolední vzdělávací části a odpolední části, věnované volnočasovým aktivitám
 • skupiny složené z min. 15 dětí
 • děti z I. a II. stupně škol
 • projektu se mohou účastnit pouze školy, jejichž žáci plní ve školním roce 2020/2021 povinnou školní docházku
 • program je realizovaný v 5 po sobě jdoucích dnech
 • období realizace je od 1.7. do 31.8.2021 – předpokládáme 5 po sobě jdoucích dnů od 23. 8. 2021
 • účast žáka na akci je bezplatná (a to včetně stravy)

PŘIHLÁŠKA

prihlaska_ucastnik (zde ke stažení)

Přihlášky na tento program začne naše škola přijímat od 16. 6. 2021. Vyplněné přihlášky prosím posílejte na e-mail: radek.vyskocil@zslubna.eu nebo doručte do kanceláře školy. Pokud potřebujete bližší informace, kontaktujte ředitele (mailem nebo telefonem). Pokud potřebujete přihlášku v papírové podobě, je možné vyplnit ji v kanceláři školy.

Bohužel počet míst je omezený. V případě převisu poptávky bude rozhodovat pořadí podání. Děkujeme za pochopení.

Radek Vyskočil, ředitel