Zápis do 1. třídy 2021 – aktuálně

Zápis do 1. třídy 2021 – aktuálně

ZÁPIS žáků do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy v Lubné, okres Rakovník

Ředitel školy oznamuje, že zápis žáků do 1. ročníku ZŠ proběhl v měsíci dubnu roku 2021 s těmito výsledky – všem žádostem bylo vyhověno. Tedy všichni zájemci byli přijati a všem žádostem o odklad bylo vyhověno.

Anonymizované výsledky zápisu (ZŠ) (1)