Stávka 27. 11. 2023

Stávka 27. 11. 2023

Zaměstnanci organizace Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník se rozhodli připojit k výstražné stávce vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství v pondělí 27. listopadu.

V pondělí 27. listopadu 2023 bude základní škola, školní družina a jídelna uzavřena, protože zaměstnanci stávkují a není možné zajistit provoz.

Podobná situace je i v mateřské škole, i ta bude zavřena pro nemožnost zajistit provoz. 

 

Vážení rodiče, chápeme, že vás tím přivádíme do nepříjemné situace. 

Neděláme to kvůli našim platům, ale kvůli vašim dětem, kvůli tomu, aby naše školství mělo koncepci a směr. A také kvůli směšně nízkému ohodnocení provozních zaměstnanců.

Šetřit by se nemělo na budoucnosti našich dětí!

Pokud máte pocit, že si v naší škole nemáme na co stěžovat, tak naše škola vypadá tak, jak vypadá díky péči našeho zřizovatele, díky naší obci a péči našich zastupitelů v čele s naším starostou. Velmi podstatné jsou také dotace z EU. Ze státního rozpočtu toho rovnou moc nedostáváme…

K stávce nás vede:

  • dlouhodobá nejistota a nekoncepčnost ve školství, neustálé chaotické změny,
  • nejasné, jak bude financován provoz škol v příštím roce, především nedostatečné zajištění peněz na nepedagogické pracovníky,
  • nejasné snižování počtu odučených hodin (PHmax), které může omezit dostupnost kvalitního vzdělání (půlení hodin),
  • další snižování prostředků ONIV (ostatní neinvestiční výdaje), z kterých platíme např. nové učebnice, plavání atd.
  • naprosto skandální mzdy nepedagogických pracovníků,
  • neřešení dalších potíží – nedostatek školních psychologů apod.
  • až na závěr zmiňujeme tolik avizované navýšení platů učitelů, které stejně neodpovídá skutečnosti* – rozhodně se všichni učitelé nedostanou ani na průměrný plat v ČR.

 

*Ve 2. čtvrtletí 2023 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 43 193 Kč, což je o 3 101 Kč (7,7 %) více než ve stejném období roku 2022. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 11,1 %, reálně tak mzda klesla o 3,1 %. Objem mezd se zvýšil o 8,3 %, počet zaměstnanců vzrostl o 0,6 %.

převzato ze: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-2-ctvrtleti-2023

Více např:

https://www.novinky.cz/clanek/komentare-komentar-proc-setrit-na-skolstvi-a-proc-to-neni-dobry-napad-daniel-munich-40449462

https://hlidacipes.org/kam-se-zene-ceske-skolstvi-a-proc-od-nej-stat-dava-ruce-pryc/