Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v mateřské škole ZŠ a MŠ Lubná

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v mateřské škole ZŠ a MŠ Lubná

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v mateřské škole ZŠ a MŠ Lubná.


Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Lubná, rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst. 2  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Lubná.

Seznam uchazečů

Uchazeč Výsledek řízení
001 přijat/a
002 přijat/a
003 přijat/a
004 přijat/a
005 přijat/a
006 přijat/a
007 přijat/a
008 přijat/a
009 přijat/a
010 přijat/a
011 přijat/a
012 přijat/a
013 přijat/a
014 přijat/a
015 přijat/a
016 přijat/a
017 přijat/a
018 přijat/a

V Lubné dne 30.5.2023

 Mgr. Radek Vyskočil, ředitel

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ Lubná