Opatření spojená s COVID – 19 a testování

Opatření spojená s COVID – 19 a testování

S nástupem žáků do školy od 1. září 2021 zůstávají v platnosti některá hygienická nařízení. Především je stále nutné nosit ve společných prostorách roušku popř. respirátor dle věku. Roušky odkládáme ve třídách při hodinách, když jsme “usazeni”. Popř. v jídelně při konzumaci jídla. Roušky nemáme ani při venkovních aktivitách a sportu.

Dalším nařízeným opatřením je:

  • omezit pohyb cizích osob po škole,
  • důraz na hygienu a především hygienu rukou,
  • neposílat do školy děti prokazatelně nemocné, se zvýšenou teplotou, kašlem, prostě s příznaky infekčního onemocnění,
  • nařízené testování 1. 9. (popř. 2. 9.), 6. 9. a 9. 9. 2021 (screeningové testování září 2021).

Testování

Testy jsou neinvazivní antigenní určené pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy – RAT) z okraje nosu (shodný způsob jako na jaře). Pokud bude někdo “pozitivní” budeme informovat zák. zástupce a žák musí školu opustit a jít na další testování dle pokynů KHS Středočeského kraje.

Z testování jsou vyjmuti (nepostupují testování):

  • žáci s ukončeným očkováním (14 dnů po 2. dávce – dokončeném testování)
  • žáci po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19)
  • žáci s aktuálním negativním výsledkem testu provedeném v odběrovém místě.

Testování bude probíhat vždy ihned po příchodu do školy ve středu 1. září (2. – až 9. třída), 2. září (1. třída). 6. září a 9. září. Pokud někdo z žáků ten den nepřijde, bude testován bezprostředně po svém příchodu.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit pouze s neustále zakrytým dýchacím ústrojím (stále rouška či respirátor) a nesmí se účastnit sportování a zpěvu. Stravovat se bude odděleně.

V případě, že žák či zákonný zástupce odmítne jak testování, tak i nošení roušky či respirátoru, se není možné prezenční výuky účastnit.

Pokud má někdo ze zákonných zástupců k těmto pokynům výhrady, informujte prosím třídního učitele či rovnou ředitele školy.

Rádi bychom všem připomněli, že se jedná o pokyny, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky a MŠMT ČR (ministerstvo školství) a nejsou to pravidla stanovená či vymyšlená školou. Děkujeme za pochopení.