Nový školní rok 2020/2021

Nový školní rok 2020/2021

Nový školní rok začíná v úterý 1. září zcela tradičně. Kromě zvýšeného důrazu na hygienu se snažíme, aby se pro žáky i rodiče změnilo co nejméně… První den je spíše slavnostní a tradičně jsou žáci ve škole přibližně 1 vyučovací hodinu.

Od 2. září začínáme s normálním provozem (dle rozvrhu – od čtvrtka i s odpoledním vyučováním).

Oběd bude poprvé ve středu a svačina od čtvrtka. Od pondělí bude na výběr ze dvou jídel (oběd). Dosavadní žáci. kteří chodili na oběd nebo svačinu (popř, obojí) mají jídlo automaticky přihlášené.

Žáky 1. třídy a jejich rodiče přivítáme ve školní družině, kde máme více prostoru. Ostatní rodiče prosíme, aby do školy vstupovali jen v nutných případech. 

Zatím nejsou roušky povinné, provoz školy přizpůsobujeme doporučením MŠMT ČR, ale neradi bychom ze školy vytvořili místo k nežití. Další informace dostanou žáci a také je budeme průběžně zveřejňovat.

Všechny bychom však chtěli důrazně požádat, aby do školy chodili jen zdraví jedinci.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání.