Nástup do školy 4. 1. 2021

Nástup do školy 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 4. ledna 2021 nastupují do školy k prezenční výuce pouze žáci 1. a 2. třídy. Od 3. třídy je nařízena distanční výuka.

Provoz 1. a 2. třídy bude ve stejném režimu jako byl již na podzim, tedy výuka bude každý den do 11.20 hodin a pro obě třídy bude fungovat školní družina (každá třída samostatně).

  • Školní kuchyně a jídelna budou v provozu přizpůsobeném dané situaci.
  • Svačiny i obědy budou vydávány tak, jako na podzim.
  • Oběd se zatím však bude vařit jen jeden.
  • Obědy si mohou vyzvedávat i žáci s distanční výukou, nesmí ho však konzumovat v jídelně a vyzvednout si ho musí do vlastních nádob mezi 11.00 až 11.20 hod.

Provoz  – tedy vyučování – pro žáky od 3. ročníku bude stejné jako při distanční výuce na podzim.

  • Žáci 3. až 5. třídy mají rozvrh v plně kompetenci třídního učitele, vyjma hodin cizího jazyka, které jsou v době jako v běžném rozvrhu (pokud učitelé neurčí jinak).
  • Žáci II. stupně mají rozvrh jako při distanční výuce na podzim. Budeme se snažit dodržovat rozvrh, vyjma TV, HV, VV, PV, RV, které distančně vyučovat nebudeme.
  • Účast žáků při vyučování bereme jako běžné vyučování, je tedy povinná. Pokud žák nemůže být přítomen na online výuce nebo nemůže dopoledne pracovat, je třeba tuto informaci sdělit třídnímu učiteli.

Zapůjčení notebooků – počítáme pochopitelně s opětovným zapůjčením notebooků. K dispozici jich je dost, tedy můžeme uspokojit i sourozence. Vydávat k zapůjčení je budeme v neděli 3. ledna mezi 15.00 a 16.00 a během pondělí 4. ledna. Pro konkrétní dotazy volejte přímo ředitele, mob. 773 830 690.

Děkujeme za pochopení.

priloha_855999408_0_Informace