Modernizace přírodovědné učebny a učebny jazyků a informačních technologií ZŠ Lubná – CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003936

Na začátku února 2017  naše škola podala žádost o podporu pro projekt Modernizace přírodovědné učebny a učebny jazyků a informačních technologií ZŠ Lubná, reg. č.  CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003936, v programu IROP.  V letních měsících se uvidí, zda budeme úspěšní.

IROP_CZ_RO_B_C RGB