K+M+B+ 2023

K+M+B+ 2023

K+M+B+ 2023

V pátek 6. ledna si připomínáme svátek Tří králů.

Pokud byste chtěli přispět na charitu, na pomoc těm, kteří pomoc potřebují, je Tříkrálová sbírka za dveřmi. Začátkem ledna se opět vydají do ulic skupinky koledníků, aby lidem roznášeli radostné poselství. Zpívají či recitují koledy, rozdávají drobné dárky, křídou píší nad dveře požehnání a do zapečetěných pokladniček vybírají peníze na pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Do nejrozsáhlejší sbírkové akce v České republice se zapojí tisíce dobrovolníků. Navážou tak na starodávný lidový obyčej tříkrálové koledy.

Koledování tří králů s charitními pokladničkami v ulicích probíhá od 1. do 15. ledna. Možnost přispívat však mají lidé po celý rok prostřednictvím Online koledy nebo zasláním DMS KOLEDA ve formátu např. DMS KOLEDA 30  na číslo  87 777, což je dnes dostupné téměř pro každého.

unnamed