Evropský školní sportovní den

Evropský školní sportovní den

V pátek  24. září ve spolupráci s MU Brno – naší bývalou žákyní a nyní studentkou tamní pedagogické fakulty K. Deverovou – uspořádáme pro žáky I. stupně EVROPSKÝ ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ DEN.

Žáci budou během čtyř dopoledních hodin sportovat, soutěžit a bavit se.

PĚT HLAVNÍCH DŮVODŮ, PROČ SE ZAPOJIT DO ESSD

1. Vylepšit profil tělesné výchovy (PE) a sportu ve školách
2. Prostřednictvím fyzické aktivity vytvořit mládeži zábavu a prožitky
3. Podpořit zdraví a pohodu v rámci celoživotního vzdělávání
4. Posílit sociální začlenění a rozvíjet sociální kompetence mezi studenty
5. Spojit se s ostatními evropskými zeměmi