Den pro prevenci 2022 – program pro zlepšení vztahů ve školních třídách

Den pro prevenci 2022 – program pro zlepšení vztahů ve školních třídách

V pátek 30. září se uskuteční DEN PRO PREVENCI 2022. V  koordinovaném dopoledním projektu se žáci společně se svými třídními učiteli budou věnovat školní primární prevenci, tedy předcházení závažným rizikům, jako jsou např.: šikana, kyberšikana, návykové látky i nelátkové závislosti – netolismus, gambling, rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, poruchy příjmu potravy, xenofobie, rasismus, rizikové sexuální chování…

Pokračujeme tak v nápadu, kterým jsme v loňském roce řešili složitý návratu žáků po covidových pauzách zpátky do škol.

Program připravila ve spolupráci s třídními učiteli Mgr. Gabriela Kapsová, školní metodik prevence.