Articles by: Správce

K+M+B+ 2023

K+M+B+ 2023 V pátek 6. ledna si připomínáme svátek Tří králů. Pokud byste chtěli přispět na charitu, na pomoc těm, kteří pomoc potřebují, je Tříkrálová sbírka za dveřmi. Začátkem ledna se opět vydají do ulic […]

Zobrazit více

Vánoční prázdniny

Ve čtvrtek 22. prosince 2022 končí vyučování všem žákům v 11.20 hodin. Od pátku 23. prosince 2022 do pondělí 2. ledna 2023 včetně máme VÁNOČNÍ PRÁZDNINY. Základní škola, školní družina, školní kuchyně a i mateřská […]

Zobrazit více

Rekonstrukce tělocvičny

Od 16. prosince 2022 se rozeběhla rekonstrukce naší tělocvičny a jejího zázemí. Protože se jedná o značně rozsáhlou akci, hotovo bude až za několik měsíců. Opravovat se bude elektroinstalace a osvětlení, dřevěná sportovní podlaha, poškozené […]

Zobrazit více

Podpora IT výuky ZŠ Lubná

Název projektu: Podpora IT výuky ZŠ Lubná Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017147 Cílem projektu je pořízení nového vybavení do učebny IT v podobě několika kusů robotických sestav a stavebnic. Nové vybavení bude sloužit především pro výuku předmětu Informační […]

Zobrazit více

Rekonstrukce učeben pracovních činností

Název projektu: Rekonstrukce učeben pracovních činností Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017146 Cílem projektu je modernizace stávajících učeben pracovních činností, resp. dílen a cvičné kuchyňky, za účelem vytvoření moderních učeben, které budou plně vyhovovat současným trendům moderního vzdělávání. […]

Zobrazit více

Rozsvícení stromečku

Ve čtvrtek 1. prosince v 17 hodin ROZSVÍTÍME vánoční stromek před místním pohostinstvím… Přijďte se podívat na vystoupení dětí z MŠ a snad se i podaří předvést nějaké vánoční koledy…

Lubenský ADVENT

V sobotu 26. listopadu se v odpoledních hodinách uskutečnil lubenský ADVENT , kterého se aktivně účastnila i naše škola. S vánočními koledami vystoupili naši žáci pod vedením paní Martiny Jelínkové a také jsme se zde pochlubili […]

Zobrazit více