Zrušení odpolední výuky – volby 2018

Zrušení odpolední výuky – volby 2018

V pátek 5. října končí vyučování všem našim žákům v 11.20 hod. (naše školní družina je tradičně volební místností). Provoz školní družiny bude prostorově jiný, ale družina zůstane v provozu,