Značení alergenů v jídelním lístku

Od 13.12.2014 platí povinné označování nebalených potravin (tedy i pokrmů) o přítomnosti alergenů, které tato jídla obsahují. Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, prodejen, pekáren, jídelen a restaurací.

Odvolání na legislativu:

EU – 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21

ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10.

 

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen– jedná se o 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.

Na stránkách školy a na nástěnce vedle jídelního lístku bude uveden seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně. Označení přítomnosti alergenu na jídelním lístku je vyznačeno v závorce číslem označující alergen např. bramborový knedlík (1,3,7) = obilovina (1), vejce (3), mléko (7).

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat.

Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno.

Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Ten kdo netrpí alergií na některé potraviny, se značením nemusí zabývat.