Změny ve výuce 2017/2018

Změny ve výuce 2017/2018

Ve školním roce 2017/2018 zřizujeme v ZŠ 11 tříd, s předpokládaným počtem mezi 210 a 220 žáky. Dvě třídy máme v prvním a pátém ročníku.

Novými třídními učiteli jsou: Lenka Braná (1.A), Edita Nováková (1.B), Gabriela Kapsová (3. tř.). Zuzana Haiflerová (5.B) a Jana Burešová (6. tř.). Do kolektivu zaměstnanců přibyli slečna Klára Rasochová, paní Veronika Letová a Denis Vopat.

Plavání v letošním roce naše škola neuskuteční. Rakovnický bazén je stále uzavřen a jinde se nám zatím nepodařilo plavání bez ohromných časových zorganizovat…

Mateřská škola je letos naplněna na plnou kapacitu budovy, tedy na počet 59. Novou učitelkou je paní Romana Kokšalová.