Změna jízdních řádů – směr Čistá

Změna jízdních řádů – směr Čistá

Provizorní jízdní řád, který je zaveden na autobusových linkách směrem od Čisté (důvod: oprava mostu ve Všesulově), pochopitelně komplikuje dojíždějícím žákům trochu život, a to nejen samotné přestupování, ale také časově při dojíždění.

Naše škola nedostala možnost jízdní řád připomínkovat, takže naše výhrady nejsou zapracovány…  Pochopitelně však přizpůsobíme chod školy tomu, aby to pokud možno nepůsobilo problémy. A to při příjezdu (ráno)  a  ani při odjezdu ze školy.

Všesulov_310970_konečný

Všesulov_310780_konečný