ZÁVODY VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE

ZŠ a MŠ Lubná, Lubná 228, ve spolupráci

s SG Sparta Praha pořádá

Závod družstev a jednotlivců

ve sportovní gymnastice

Propozice k 1. ročníku soutěže

 

Termín : úterý 11. dubna 2017 od 8,00 hodin

Místo : tělocvična ZŠ Lubná, Lubná 228

Ředitel soutěže : Lenka Janková

Hlavní rozhodčí : Dagmar Vychodilová

Přihlášky : do pátku 7. dubna 2017 na dedkoval@seznam.cz

Přihláška musí obsahovat: jména a data narození závodníků, soutěžní kategorii.

Do přihlášky prosím uveďte, zda využijete níže uvedenou nabídku autobusové dopravy.

Každé družstvo může nominovat svého rozhodčího, kterého uvede do přihlášky.

Soutěžní kategorie : Družstva chlapců (4 chlapci), družstva děvčat (4 děvčata), družstva mix

(6 závodníků, musí zde být alespoň jeden závodník opačného pohlaví), jednotlivci dívky, jednotlivci chlapci.

Startovat mohou žákyně a žáci II. stupně ZŠ. U víceletých gymnázií startují závodníci v rozsahu docházky ZŠ, tj. primy – kvarty.

Členy družstva mohou být pouze žáci jedné školy.

Startovné : Účastníci startovné neplatí, startují na vlastní náklady.

 

Doprava : Pro zájemce bude na autobusovém nádraží Rakovníku v 7:40 hod. přistaven autobus, který je odveze k naší škole a po skončení závodu zase zpět. Do přihlášky prosím uveďte, zda využijete tuto nabídku.

 

Technická a další ustanovení

Volné sestavy: prostná, hrazda, přeskok (podrobněji viz přílohy Volné sestavy).

Soutěží se podle pravidel gymnastického víceboje. Pro převratové skoky na přeskoku bude možné využít trampolínu.

Rozlosování soutěže bude provedeno po uzavření přihlášek a časový rozpis bude vyhlášen

před zahájením závodu.

Družstva mají jednotné oblečení takové, aby bylo možno hodnotit, zda mají závodnice a závodníci propnuté nohy. Cvičí se naboso, nebo v gymnastických cvičkách.

Ceny: První 3 družstva v každé soutěžní kategorii získají diplom a medaile, první tři

jednotlivci v každé soutěžní kategorii získají diplom a medaili.

Přístup na cvičební plochu mají (kromě rozhodčích a organizátorů) pouze závodníci a učitelé.

V areálu naší školy bude možno zakoupit v průběhu závodu malé občerstvení.

Časový harmonogram:

Prezentace : 8:00 hod.

Porada rozhodčích a učitelů : 8:30 hod.

Rozcvičení : 8:00 – 9:00 hod.

Zahájení závodu : 9:00 hod.

Lubná, únor 2017

Lenka Janková