Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

ZÁPIS dětí do  mateřské školy   Základní školy a Mateřské školy v Lubné

ředitel školy oznamuje, že zápis dětí do MŠ se koná v pátek 4. května 2018 od 9.00 do 15.00 hod.

Zápis bude prováděn individuálně v budově základní školy (Lubná 228).

Zápis se týká dětí, které do 31. 8. 2018 dovrší věk tří let a případně starších, které dosud nebyly zapsány.

Zákonný zástupce při zápisu předloží:

          1. rodný list dítěte
          2. občanský průkaz

 

V Lubné dne 4. ledna 2018

Mgr. Radek Vyskočil, ředitel školy