Zápis do 1. třídy ZŠ

Zápis do 1. třídy ZŠ

ZÁPIS žáků do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy v Lubné

ředitel školy oznamuje, že zápis žáků do 1. ročníku ZŠ se koná v pátek 13. dubna 2018 od 10.00 do 16.00 hod.

Zápis bude prováděn individuálně v budově školy (Lubná 228). K zápisu se dostaví děti v doprovodu zákonného zástupce.

Zápis se týká dětí, které do 31. 8. 2018 dovrší věk šesti let a dětí, kterým byla v loňském roce odložena povinná školní docházka.

Zákonný zástupce při zápisu předloží:

     1. rodný list dítěte
     2. občanský průkaz
     3. podklady pro odklad školní docházky  (pokud o něj bude pro dítě žádat)

V Lubné dne 4. ledna 2018

Mgr. Radek Vyskočil, ředitel školy