Boy Children Girl Santiago School Children

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy ZŠ Lubná se bude konat v pátek 3. dubna od 10:00 do 16:00 hodin.

Pořadí,v kterém děti přijdou k zápisu, nemá vliv na jeho výsledek. Rodiče dětí s loňským odkladem budou v době zápisu znovu podávat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Děti, které do 31. 8. 2020 (narození od 1.9.2013 do 31.8.2014) dovrší věk 6 let, čeká zápis do 1. třídy. Podle § 36 školského zákona č.561/2004 Sb. může být též přijato (předčasný nástup) k plnění povinné školní docházky dítě narozené od 1.9.2014 do 31.12.2014 (k žádosti je třeba dodat vyjádření školského poradenského zařízení) a dítě narozené od 1.1.2015 do 30.6.2015 (kde je třeba doložit i vyjádření odborného lékaře).

Při zápisu budou rodiče vyplňovat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Formulář žádosti najdete na webových stránkách školy (můžete si vytisknout a přinést vyplněné k zápisu). Budou zjišťovány údaje o dítěti, rodné číslo, trvalé bydliště a dále zájem o školní družinu a školní jídelnu, případně kroužky. Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) bude následně informován o registračním čísle přiděleném uchazeči a budou mu předány další důležité informace. Žádáme rodiče, aby si přinesli občanský průkaz a rodný list dítěte. Při zápisu bude zjišťována školní zralost dítěte. Hravou formou se zaměříme na orientační posouzení školní připravenosti.